RSS Feed levaquin 750mg side effetcs

วัดภูเขาแก้ว (จังหวัดอุบลราชธานี)

August 11, 2012 by admin

วัดภูเขาแก้ว (จังหวัดอุบลราชธานี)

วัดภูเขาแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ ของทาง “ภาคอีสาน” วัดภูเขาแก้ว นั้นตั้งอยู่อำเภอพิบูลมังสาหาร และยังห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ที่ประมาณ 44 ก.ม. ที่ก่อนถึงอำเภอพิบูลมังสาหาร นั้นประมาณ 1 กิโลเมตร เพราะตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217  วัดภูเขาแก้ว นั้นจะมีพระอุโบสถ ที่ประดับด้วยกระเบื้องทั้งหลัง ความงามของอุโบสถ เพราะได้ถูกถ่ายทอดมาจากฝีมือของช่างพื้นบ้าน เพราะโดยการออกแบบของเจ้าอาวาส วัดภูเขาแก้ว นั้นได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2480 ในวันที่ 3  ธันวาคม พ.ศ.2516 ที่เวลา 22.15 น. และยังมีศาลาการเปรียญที่พระอาจารย์ดี ฉนโน นั้นได้ก่อสร้างด้วยไม้ตะเคียน 2 ชั้น แต่ได้มีการ “ถูกวางเพลิง” มอดไหม้ไปแล้วนั้นเอง และยังเป็นเหตุให้มีการสร้างอุโบสถศาลาการเปรียญหลังใหม่นั้นขึ้นมาแทนที่ แต่สำหรับให้พระสงฆ์ปฏิบัติกัมมัฏฐานในปี พ.ศ. 2502-2505

วัดภูเขาแก้ว” นั้นได้เกิดพิพาทและยังมีโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัดขึ้น เพราะโดนเอกชนใจบาปนั้นจะผนวกเอาที่ดินวัดบางส่วนนั้นไปขายนั้นเอง เพราะได้ถือว่าวัดไม่ได้แจ้งกรรมสิทธิ์ครอบครอง นั้นก็คือไม่มีใบ สค.1 และ นส.3 ปี พ.ศ.2506 พระเพชร์ สุภโร เจ้าอาวาสนั้นได้ถึงมรณภาพ พระครูพิบูลสมณกิจ ที่เป็นเจ้าคณะอำเภอธรรมยุตนั้นได้รักษาการแทน  และได้มีการดำเนินการขอโฉนดที่ดินวัด  ที่อยู่ในปี พ.ศ.2514 เพราะสำนักงานที่ดินจังหวัดได้ออกโฉนดให้เป็นที่เรียบร้อยนั้นเอง และอุโบสถหลังนี้พระครูพิบูลธรรมภาณ (โชติ อาภคโค) นั้นได้มีการออกแบบให้เป็นอุโบสถ 2 ชั้น เพราะชั้นล่า นั้นยังเป็นศาลาการเปรียญที่ใช้ในการนั่งกัมมัฏฐานชั้นบนเป็นอุโบสถ นั้นยังตั้งอยู่ในเรือท้ายกริ่งเรียกว่า  พุทธนาวา เพราะมันได้มีการประดับด้วยกระเบื้องที่มีการเคลือบลวดลายดินเผาทั้งหลัง เพราะมีลักษณะที่ทางสถาปัตยกรรม หรือในลวดลายที่มีการใช้ตกแต่ง เพราะส่วนใหญ่นั้นจะถูกถ่ายทอดมาจากลวดลายของปราสาทขอมทั้งสิ้นนั้นเอง นับได้ว่า วัดภูเขาแก้ว นั้นยังเป็นสถานที่ “ท่องเที่ยว” ที่น่าไปชมเป็นอย่างมากนั้นเอง

 

ขอบคุณข้อมูลดีดี   จาก. phibun.com


No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.